Organizátoři a partneři
Logo Europasecura
Soutěž Europasecura.cz

Organizátoři a partneři

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Ministerstvo obrany České republiky

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany České republiky, řídí Armádu České republiky a spravuje vojenské újezdy. Jako orgán pro zabezpečování obrany se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu, připravuje koncepci operační přípravy státního území, navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Bezpečnostní radě České republiky a prezidentu České republiky. V rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Armáda České republiky

Armáda České republiky představuje hlavní složku ozbrojených sil. Od 12. 3. 1999 je její armáda zapojena do integrované vojenské struktury NATO, do systému obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací i do společných cvičení a operací. Jednotlivé druhy vojsk české armády jsou budovány v souladu s jejími závazky vyplývajícími z členství v NATO a ze zapojení do obranné a bezpečnostní politiky Evropské unie. Více informace najdete pod tímto odkazem.

Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Komise pracuje pod vedením sboru komisařů a v jejím čele stojí předseda či předsedkyně. Komisaři pracují na konkrétních politických prioritách, které stanoví předseda Komise. Komise se při své práci řídí určitými zásadami, k nimž patří: transparentnost, odpovídající jazyková politika, ochrana životního prostředí, rovné příležitosti a etické chování. Více informace najdete pod tímto odkazem.

Nadace Hannse Seidela

Od svého založení 11. dubna 1967 se Nadace Hannse Seidel věnuje politickému vzdělávání s cílem propagovat „demokratické a občanské vzdělávání německého lidu na křesťanském základě“ a citovat jeho stanovy. Je politicky sladěna s CSU a pojmenována po bývalém bavorském předsedovi vlády a předsedovi CSU, Hannsovi Seidelovi. Nadace Hannse Seidela ztělesňuje křesťansko-sociální hodnoty, které ovlivňují naši práci doma i v zahraničí. Tato instituce přispívá k tomu, že „občané otevřené společnosti se budou moci účastnit procesu demokratického rozvoje s co největším počtem znalostí“. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy. Dále zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Eurocentra Úřadu vlády České republiky

Eurocentra jsou informační místa, kam se občané a občanky mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Poskytují občanům rozsáhlý informační servis o aktuálním dění v Unii, přinášejí novinky týkající se EU v konkrétním kraji a specializují se také na informování o evropských fondech. Eurocentra pravidelně pořádají bezplatné odborné a informační akce pro veřejnost zaměřené na evropská témata a aspekty členství v EU. Také zdarma nabízejí přednášky pro žáky a studenty o Evropské unii a české evropské politice. Nabízí i osobní konzultace a informační materiály. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Europe Direct

Síť Europe Direct je koordinována a spolufinancována Evropskou komisí. Jednotlivá střediska jsou dále podporována tzv. hostitelskou organizací (krajský či městský úřad, škola, knihovna, informační středisko a jiné), jež poskytují místní zázemí a finanční pomoc. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Velvyslanectví USA v České republice

Velvyslanectví USA v České republice je zastupitelský úřad Spojených států amerických v Praze. Sídlí v Schönbornském paláci na Malé Straně v Praze, a to společně s Americkým centrem, které slouží k poskytování informací o USA a přibližovaní americké kultury, historie a hodnot českému publiku. Více informací najdete pod tímto odkazem.